labOrint


Deze bescheiden webplek is niet meer dan
een verzameling van sommige van mijn teksten.
Ze zijn een neerslag van mijn eigen jarenlange geëngageerde zoektocht
rond verduurzaming, transitie, veerkracht en zin.
Wat overkomt ons? Waarom?
 Waar moeten of kunnen we heen in verwarrende tijden?
Hoe kunnen we buiten de systeemdoosjes denken?
Wie hebben we te zijn?

rudy dhont

free bootstrap templates

Bio

Als deeltijds lector ethiek aan UCLL, en als self-unemployed onderzoeker hou ik me al jaren bezig met het aandachtig bekijken, ervaren en overdenken van wat ons op deze knik in de geschiedenis overkomt, en wat daaruit mogelijks te leren valt over de wegen die we voor alternatieve toekomsten nu al moeten kiezen.

Het begon met de grote thema’s klimaat, energie, geld, transitie en verandering. Vervolgens: systeem- en veerkrachtdenken. En dan, onvermijdelijk: de kosmos aan culturele verhalen waar de diepere vragen rond zin, identiteit en onze plaats in het universum aan de orde zijn. Spiritualiteit. Natuurcultuur. Andere manieren van zijn. En de overgangsriten daar naartoe. Wat betekent het om inheems te zijn, hier, nu?

Teksten

Schrijven is zoeken en ontdekken. Schrijven doet graven. Schrijven is veranderen.

Hier deel ik wat ik schreef, als tijdschriftartikel, boekbijdrage of cursustekst. Ook al gaat mijn zoektocht laborintsgewijs verder. Elke dag. Inzichten groeien en veranderen, en perspectieven verschuiven. Zoals de werkelijkheid om ons heen verandert. De teksten cirkelen daaromheen, en ze zijn momentopnames. Ze hebben nooit het laatste woord. Daarvoor is die werkelijkheid te complex. En te mysterieus. 

Beschouw ze als creative commons. Wees gerust: ik heb niets wat ik ook niet van een ander heb. Mijn dank gaat naar een hele rij van boeiende mensen die ik gelezen of ontmoet heb.

Een ethiek van verbinding

 Over de horizon van onze toekomst hangt een dwingende vraag naar normen en waarden die hoop geven en bruggen slaan. Een vraag naar meer ethiek. Maar wat is ethiek eigenlijk? Hoe doe je aan ethiek? En waar komt ze vandaan? Wat voor zinnigs valt daarover te zeggen nu onze werkelijkheid
op haar grondvesten davert? 
(2022 tijdschriftartikel)

Nieuw animisme: de herontdekking van de wereld

 Stilstaan bij onze tijd doet ons de vraag stellen of ons gangbaar wereldbeeld wel toekomst biedt. Een nieuw animisme, als alternatief, vindt ondertussen goede voedingsbodem in de kieren en spleten van onze moderniteit. Het ziet een wereld vol personen, menselijke zowel als andere, en ervaart de werkelijkheid als door en door relationeel.
(2021 tijdschriftartikel)

De poëzie van natuurlijk veranderen

 In het Natural Change Project experimenteert WWF Schotland doelbewust met andere dan de gangbare actie-, communicatie- en campagnemodellen. Het hart van het project wordt gevormd door een mogelijks levensveranderende ervaring van wilde natuur. De tekst stelt het project kort voor, en probeert er tegelijkertijd de poëzie van te laten aanvoelen.
(2012 tijdschriftartikel)

Transitie, veerkracht en spiritualiteit

 De 15de Stoutenburglezing (2012) gehouden op vraag van het Franciscaans Milieuproject (Nederland). De lezing start bij de noodzaak van verandering, en bekijkt gangbare antwoorden die tekort schieten. Passeren de revue voor mogelijks diepere verandering: het transition towns-model; denken in termen van veerkracht; en het belang van spiritueel zijn.
(2012 lezing, als boekje uitgegeven)

Veerkracht denken

 Inleiding in het denken in termen van veerkracht voor sociaal-ecologische systemen - een vorm van 'dynamisch' systeemdenken. Een mogelijks belangrijke aanvulling of bijstelling op nogal wat gangbare duurzaamheid. Denken in termen van veerkracht laat de werkelijkheid anders verschijnen, en dus ook de oplossingspistes die zich voor een aantal systeemproblemen aandienen.
(2010 tijdschriftartikel)

Be prepared to be surprised - 10 verandergedachten

 Een zoektocht rond de door heel wat mensen en groepen zo noodzakelijk geachte verandering. We weten hoe het niet moet, we weten hoe het wel moet. Maar hoe geraken we daar? Wat moet er veranderen en hoe kunnen we dat? Een moment van stilstaan bij veranderen, dat resulteerde in 10 verandergedachten. Plus een leestip per gedachte.
(2009 boekbijdrage)

Transition Town Totnes, een verhaal van aanstekelijke sociaal-ecologische verandering in Engeland

 Eerder toevallige omstandigheden leidden ertoe dat ik in 2007, ter plekke, kennis maakte met het aanstekelijke Transition Town Totnes. Er volgden heel wat boeiende ontmoetingen en gesprekken. Het co-faciliteren van de opstart van transition towns in Vlaanderen gaf mij de kans om de eigenheid van dit model verder te exploreren en in actie te zien.
(2008 tijdschriftartikel)

© rudy dhont, 2018 - 2023
rudy@laborint.be