labOrint


Deze bescheiden webplek is niet meer dan
een verzameling van sommige van mijn teksten.
Ze zijn een neerslag van mijn eigen jarenlange geëngageerde zoektocht
rond verduurzaming, transitie, veerkracht en zin.
Wat overkomt ons? Waarom?
 Waar moeten of kunnen we heen in verwarrende tijden?
Hoe kunnen we buiten de systeemdoosjes denken?
En hoe creëren we zin?

rudy dhont

Bio

Als deeltijds lector bedrijfsethiek aan UCLL, en als self-unemployed duurzaamheidsonderzoeker hou ik me al jaren bezig met het aandachtig bekijken, ervaren en overdenken van wat ons op deze knik in de geschiedenis overkomt, en wat daaruit mogelijks te leren valt over de wegen die we voor alternatieve toekomsten nu al moeten kiezen.

Het begon allemaal met de grote thema’s klimaat, energie, geld, transitie en verandering. Vervolgens: systeem- en veerkrachtdenken. En dan, onvermijdelijk: de hele kosmos aan culturele verhalen waar de diepere vragen rond zin, identiteit en onze plaats in het universum aan de orde zijn. Spiritualiteit. Wilde natuur. Wat betekent het om inheems te zijn, hier, nu? Overgangsriten. Other ways of knowing...

Teksten

Schrijven is zoeken en ontdekken. Schrijven doet graven.

Hier deel ik wat ik schreef, als tijdschriftartikel, boekbijdrage of cursustekst. Ook al gaat mijn zoektocht laborintsgewijs verder. Elke dag. Inzichten groeien en veranderen, en perspectieven verschuiven. Zoals de werkelijkheid om ons heen verandert. De teksten cirkelen daaromheen, en ze zijn momentopnames. Ze hebben nooit het laatste woord. Daarvoor is die werkelijkheid te complex. En te mysterieus. 

Beschouw ze als creative commons. Wees gerust: ik heb niets wat ik ook niet van een ander heb. Mijn dank gaat naar een hele rij van boeiende mensen die ik gelezen of ontmoet heb...

De problematiek van klimaatverandering. Iedereen heeft het erover, maar hoe zit het nu met klimaatvariatie en klimaatverandering (en weer); wat zijn de (wetenschappelijke) observaties en waarom alarmeren die niet; en hoe draagt de mens – via de fossielaangedreven groei-economie – verantwoordelijkheid voor dit fenomeen; wat is de impact; etc …
(update van een eerder verschenen boekbijdrage)
Overzichtstekst die de energiesituatie van de wereld bekijkt, maar die meteen ook in zijn breder , maatschappelijk-historisch kader plaatst. Over productie en reserves, impacten en prijzen, alternatieven en grenzen, en de link van olie met geld- en klimaatsystemen. Over fossiele brandstofafhankelijkheid en hoe energie onze toekomst zal kleuren. 
(update van een eerder verschenen tijdschriftartikel en boekbijdrage)
Inleiding in het denken in termen van veerkracht voor sociaal-ecologische systemen - een vorm van 'dynamisch' systeemdenken. Een mogelijks belangrijke aanvulling of bijstelling op nogal wat gangbare duurzaamheid. Denken in termen van veerkracht laat de werkelijkheid anders verschijnen, en dus ook de oplossingpistes die zich voor een aantal systeemproblemen aandienen.
(tijdschriftartikel)
In het Natural Change Project experimenteert WWF Schotland doelbewust met andere dan de gangbare actie-, communicatie- en campagnemodellen. Het hart van het project wordt gevormd door een mogelijks levensveranderende ervaring van wilde natuur. De tekst stelt het project kort voor, en probeert er tegelijkertijd de poëzie van te laten aanvoelen.
(tijdschriftartikel)
Een zoektocht rond de door heel wat mensen en groepen zo noodzakelijk geachte verandering. We weten hoe het niet moet, we weten hoe het wel moet. Maar hoe geraken we daar?  Wat moet er veranderen en hoe kunnen we dat? Een moment van stilstaan bij veranderen, dat resulteerde in 10 verandergedachten. Plus een leestip per gedachte.
(boekbijdrage)
Eerder toevallige omstandigheden leidden ertoe dat ik in 2007, ter plekke, kennis maakte met het aanstekelijke Transition Town Totnes. Er volgden heel wat boeiende ontmoetingen en gesprekken. Het co-faciliteren van de opstart van transition towns in Vlaanderen gaf mij de kans om de eigenheid van dit model verder te exploreren en in actie te zien.
(tijdschriftartikel)
De 15de Stoutenburglezing (2012) gehouden op vraag van het Franciscaans Milieuproject (Nederland). De lezing start bij de noodzaak van verandering, en bekijkt gangbare antwoorden die tekort schieten. Passeren de revue voor mogelijks diepere verandering: het transition towns-model; denken in termen van veerkracht; en het belang van spiritueel zijn.
(lezing, als boekje uitgegeven)
In dit artikel buigen we ons over geld. Daar is terecht veel om te doen, en misschien is het wel één van de moeilijkste dingen om (letterlijk en figuurlijk) vat op te krijgen. Een poging om geld – en de werking ervan – te observeren: dat geeft een ander plaatje dan wat vaak gezegd wordt over geld, over wat het doet en hoe we uit de miserie moeten geraken.
(boekbijdrage)
 Stilstaan bij onze tijd doet ons de vraag stellen of ons gangbaar wereldbeeld wel toekomst biedt. Een nieuw animisme, als alternatief, vindt ondertussen goede voedingsbodem in de kieren en spleten van onze moderniteit. Het ziet een wereld vol personen, menselijke zowel als andere, en ervaart de werkelijkheid als door en door relationeel.
(tijdschriftartikel)

© rudy dhont, 2018 - 2021
rudy@laborint.be

Mobirise page builder - Get more