labOrint


Deze bescheiden webplek is niet meer dan
een verzameling van sommige van mijn teksten.
Ze zijn een neerslag van mijn eigen jarenlange geëngageerde zoektocht
rond verduurzaming, transitie, veerkracht en zin.
Wat overkomt ons? Waarom?
 Waar moeten of kunnen we heen in verwarrende tijden?
Hoe kunnen we buiten de systeemdoosjes denken?
Wie hebben we te zijn?

rudy dhont

Bio

Als deeltijds lector ethiek aan UCLL, en als self-unemployed onderzoeker hou ik me al jaren bezig met het aandachtig bekijken, ervaren en overdenken van wat ons op deze knik in de geschiedenis overkomt, en wat daaruit mogelijks te leren valt over de wegen die we voor alternatieve toekomsten nu al moeten kiezen.

Het begon met de grote thema’s klimaat, energie, geld, transitie en verandering. Vervolgens: systeem- en veerkrachtdenken. En dan, onvermijdelijk: de kosmos aan culturele verhalen waar de diepere vragen rond zin, identiteit en onze plaats in het universum aan de orde zijn. Spiritualiteit. Natuurcultuur. Andere manieren van zijn. En de overgangsriten daar naartoe. Wat betekent het om inheems te zijn, hier, nu?

Teksten

Schrijven is zoeken en ontdekken. Schrijven doet graven. Schrijven is veranderen.

Hier deel ik wat ik schreef, als tijdschriftartikel, boekbijdrage of cursustekst. Ook al gaat mijn zoektocht laborintsgewijs verder. Elke dag. Inzichten groeien en veranderen, en perspectieven verschuiven. Zoals de werkelijkheid om ons heen verandert. De teksten cirkelen daaromheen, en ze zijn momentopnames. Ze hebben nooit het laatste woord. Daarvoor is die werkelijkheid te complex. En te mysterieus. 

Beschouw ze als creative commons. Wees gerust: ik heb niets wat ik ook niet van een ander heb. Mijn dank gaat naar een hele rij van boeiende mensen die ik gelezen of ontmoet heb.

Een veranderend klimaat is onze nieuwe realiteit, en ze vormt een onderdeel van een veel bredere ecologische crisis. Begrijpen wat er aan de hand is - zowel wat dat klimaat zelf betreft, als waarom ons ecologisch analfabetisme ons parten speelt - helpt ons om de belangen te zien die op het spel staan. En van het allergrootste belang is die dragende grond van ons bestaan zelf. De klimaatverandering houdt ons een ongemakkelijke spiegel voor. Ze geeft onze cultuur stevig te denken.
(2023 update van een eerder verschenen boekbijdrage)
Wie de energiesituatie van de wereld bekijkt, maakt zich zorgen - dat kan moeilijk anders. Ja, waar staan we op dat punt - fossiel zowel als alternatief - en hoe moeten we de situatie begrijpen tegen de achtergrond van een breder, maatschappelijk-historisch kader? Ook energie heeft, maakt en kraakt geschiedenis. Een economische en culturele lock-in geeft aan dat hefbomen voor verandering veel dieper moeten gezocht worden. Tot en met in de aannames over wie we als mens zijn.
(2023 update van een eerder verschenen tijdschriftartikel en boekbijdrage)
Inleiding in het denken in termen van veerkracht voor sociaal-ecologische systemen - een vorm van 'dynamisch' systeemdenken. Een mogelijks belangrijke aanvulling of bijstelling op nogal wat gangbare duurzaamheid. Denken in termen van veerkracht laat de werkelijkheid anders verschijnen, en dus ook de oplossingpistes die zich voor een aantal systeemproblemen aandienen.
(2010 tijdschriftartikel)
In het Natural Change Project experimenteert WWF Schotland doelbewust met andere dan de gangbare actie-, communicatie- en campagnemodellen. Het hart van het project wordt gevormd door een mogelijks levensveranderende ervaring van wilde natuur. De tekst stelt het project kort voor, en probeert er tegelijkertijd de poëzie van te laten aanvoelen.
(2012 tijdschriftartikel)
Een zoektocht rond de door heel wat mensen en groepen zo noodzakelijk geachte verandering. We weten hoe het niet moet, we weten hoe het wel moet. Maar hoe geraken we daar?  Wat moet er veranderen en hoe kunnen we dat? Een moment van stilstaan bij veranderen, dat resulteerde in 10 verandergedachten. Plus een leestip per gedachte.
(2009 boekbijdrage)
Eerder toevallige omstandigheden leidden ertoe dat ik in 2007, ter plekke, kennis maakte met het aanstekelijke Transition Town Totnes. Er volgden heel wat boeiende ontmoetingen en gesprekken. Het co-faciliteren van de opstart van transition towns in Vlaanderen gaf mij de kans om de eigenheid van dit model verder te exploreren en in actie te zien.
(2008 tijdschriftartikel)
De 15de Stoutenburglezing (2012) gehouden op vraag van het Franciscaans Milieuproject (Nederland). De lezing start bij de noodzaak van verandering, en bekijkt gangbare antwoorden die tekort schieten. Passeren de revue voor mogelijks diepere verandering: het transition towns-model; denken in termen van veerkracht; en het belang van spiritueel zijn.
(2012 lezing, als boekje uitgegeven)
In dit artikel buigen we ons over geld. Daar is terecht veel om te doen, en misschien is het wel één van de moeilijkste dingen om (letterlijk en figuurlijk) vat op te krijgen. Een poging om geld – en de werking ervan – te observeren: dat geeft een ander plaatje dan wat vaak gezegd wordt over geld, over wat het doet en hoe we uit de miserie moeten geraken.
(boekbijdrage)
 Stilstaan bij onze tijd doet ons de vraag stellen of ons gangbaar wereldbeeld wel toekomst biedt. Een nieuw animisme, als alternatief, vindt ondertussen goede voedingsbodem in de kieren en spleten van onze moderniteit. Het ziet een wereld vol personen, menselijke zowel als andere, en ervaart de werkelijkheid als door en door relationeel.
(2021 tijdschriftartikel)
 Over de horizon van onze toekomst hangt een dwingende vraag naar normen en waarden die hoop geven en bruggen slaan. Een vraag naar meer ethiek. Maar wat is ethiek eigenlijk? Hoe doe je aan ethiek? En waar komt ze vandaan? Wat voor zinnigs valt daarover te zeggen nu onze werkelijkheid
op haar grondvesten davert? 
(2022 tijdschriftartikel)

© rudy dhont, 2018 - 2023
rudy@laborint.be

Built with ‌

Website Design Program